Jak probíhá ošetření

Po lékařském vyšetření je následující ošetření rázovými vlnami provedeno v místním znecitlivění a zákrok trvá 15 - 30 minut.

Následující den je již pacient schopen běžných denních činností bez omezení. Během prvního týdne je nutno omezit nadměrné zatížení ošetření oblasti.