Výhody proti jiným metodám

Dosud používané metody léčby mají v dlouhodobých statistikách asi takovouto úspěšnost: Ultrazvuk 10-15%, L.A.S.E.R. 15%, obstřik kortikoidy cca 50 - 70%, ozáření RTG paprsky 70% /u posledních dvou metod je nutno zvážit jejich nežádoucí účinky/ a u všech to, že se po nedlouhé době potíže opět vracejí.

Je nutno rozlišovat rázové vlny na kompresorovém a elektrohydraulickém principu.
U prvních je nutno ošetření opakovat několikrát…nejméně 6 - 8x. Maximum jejich účinku je na kůži a jejich pracovní tlak klesá se čtvercem vzdálenosti od kůže.
Na přístroji na principu elektrohydraulickém / EvoTron/ je pracovní tlak až 3x vyšší a maximum účinku je možno soustředit až 6 cm pod kůži. Proto v drtivé většině případů postačí jedno ošetření.

Při rázových vlnách není organismus zatížen ani léky, ani zářením. Tím, že je působení zacíleno přesně do nemocné tkáně je vyloučen nepříznivý účinek rázových vln na okolní tkáně. Léčbou rázovými vlnami se velmi často vyhneme chirurgickému zákroku a tím i jeho možným komplikacím.
Ambulantní ošetření redukuje nutnost pracovní neschopnosti i výpadek tréninku na minimum.